2017. október 12. csütörtök, Miksa

Mely kerületekbe érdemes születni?

2011. március 4.  

Az elmúlt években országosan emelkedett a születéskor várható élettartam. A nők és férfiak közötti különbségek – noha mérséklődtek – megmaradtak, a hosszabb életre még mindig a nőknek van nagyobb esélyük. De nem csak nemi hovatartozásunkon múlik, hogy várhatóan mennyit fogunk megérni. A budapesti kerületek halálozási adatait összevetve elgondolkodtató tényekkel szembesültünk.

Minél magasabb egy ország lakosságának várható élettartama, annál kisebbek a nemenkénti különbségek – nemzetközi adatok is többnyire ezt igazolják, igaz, kisebb területi egységekre (például, ha fővárosi kerületeket vagy megyéket vizsgálunk) ez a megállapítás nem feltétlenül igaz. A két nem várható élettartama közötti különbségek alapvetően biológiai, genetikai és életmódbeli tényezőkre vezethetők vissza; a nők halandósága valamennyi életkorban kedvezőbb a férfiakénál. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) országos adatai szerint a halandóság mindkét nembeli javulásával és a várható élettartam emelkedésével párhuzamosan mérséklődtek a nők és férfiak közötti különbségek az elmúlt közel két évtizedben.

2009-ben Budapesten volt a legkisebb (6,8 év) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb (9,0 év) a különbség a nők és férfiak születéskor várható átlagos élettartama között. A fővárosban mindkét nem tekintetében az országosnál kedvezőbb, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az egyik legkedvezőtlenebb a mortalitás és a várható élettartamra vonatkozó prognózisok.

A KSH szerint egy-egy év eredményei alapján a fővárosi kerületek halandósági sorrendje változhat. Ezért érdemes legalább három év (2007, 2008, 2009) átlaga alapján vizsgálódni, hogy képet kapjunk a Budapest különböző területein élők születéskor várható átlagos élettartamáról.

A legmagasabb és legalacsonyabb várható élettartam ugyanazon kerületben található mindkét nem esetében. Így a II., V. és a XII. kerület lakosai remélhetik a legmagasabb, a XXIII., a VIII., a XX. valamint a X. kerületben élők pedig a legalacsonyabb élettartamot születésükkor. A szélső értéket képviselő II. és XXIII. kerület között a nőknél 6,4, a férfiaknál 8,2 év a különbség.

A II. kerületi nők 82,2 évnyi születéskor várható élettartama megfelel az uniós tagországok uniós átlagának, a férfiak 77,2 éves élettartama pedig valamivel több annál. Csak a II. kerületre jellemző, hogy az itt élő férfiak hosszabb életet remélhetnek születésükkor, mint a legalacsonyabb várható élettartamú kerületek női lakói. A nemek közötti különbségek ugyancsak a legmagasabb várható élettartamú kerületek között a legkisebbek, így az V. kerületben élő nők átlagosan 4,3 évvel magasabb élettartamot remélhetnek, mint az itt élő férfi lakosok, a VII. kerületben viszont ez a többlet 7,5 év a nők javára.

Tíz évvel ezelőtt sem volt jobb

A leggyakoribb halálokok –  2009-ben országosan több mint 130 ezer halálesetet dokumentáltak.

Rosszindulatú daganatok (32 536)

Heveny szívizomelhalás (7 709)

Egyéb ischaemiás szívbetegség (25 477)

Agyérbetegség (14 145)

Hörghurut, tüdőtágulat és asztma (4734)

Májbetegségek (5 080)

Motorosjármű-balesetek (924)

Szándékos önártalom (2461)

Egy korábbi adatokon – 1998-tól 2003-ig terjedő időszak – alapuló, Klinger András által készített vizsgálat ennél is részletesebb képet ad a kerületekben élők halandóságáról. Ha a huszonhárom kerületet a fővárosi átlaghoz viszonyítjuk, és eszerint öt kategóriát állapítunk meg, akkor négy olyan kerület van, amely a legmagasabb kategóriába – itt a legrosszabbak a halandósági mutatók – tartozik, s valójában csak három olyan kerület van, ahol igen kedvezőnek mutatkozik a halandóság. A rossz hír pedig az, hogy jóval többen élnek a legmagasabb halandóságú kerületekben (a fővárosiak több mint egyötöde), mint a legalacsonyabbakéban, ahol a lakosság egytizede él.

Budapesten a VIII. kerületben a legrosszabb az emberek egészségi állapota, a halandóság 25 százalékkal haladja meg a budapesti átlagot. De szintén rossz halandósági mutatói miatt említhető ugyanitt a XX., a VII. és a IX. kerület is. A legkedvezőbb a II. kerület, ami 21 százalékkal a budapesti átlag alatt marad és csak 63 százalékát teszi ki a legmagasabb VIII. kerületinek. De ugyanígy kedvező képet fest a XII., az V. és az I. kerület is a késői halál bekövetkeztében.

A főváros rosszabb kerületeiben 43 százalékkal több a balesetes halál, 41 százalékkal gyakoribb az emésztőszervi betegség, míg 36 százalékkal több az egyéb szívbetegség és légzőszervi betegség miatt bekövetkezett halálozás.

Még látványosabbak a különbségek, ha a legmagasabb és a legalacsonyabb halandósági szintű kerületeket vetjük össze. Az előzőekben 2,2-szer akkora az emésztőrendszeri betegségek miatti halandóság, mint az utóbbiakban, de 1,8–1,9-szeres az egyéb szívbetegségek, a légzőszervi betegségek, valamint a balesetek halandósága is. Az öngyilkosságoknál 70 százalékos, a daganatoknál és az ischaemiás szívbetegségeknél 42–44 százalékos a halandósági többlet.

(via: HVG.hu)Hozzászólás