2020. május 15. péntek, Zsófia, Szonja

Szerzői jogok


A Felhasználó a www.budapest23.eu / www.bp23.eu / www.budapest23.news.hu / www.bp23.news.hu oldalakra  történő  belépésével elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.budapest23.eu / www.bp23.eu / www.budapest23.news.hu / www.bp23.news.hu, a Budapest23 nevű oldalon (“Weboldal”) található összegyűjtött és strukturált tartalom az oldalt üzemeltető  vállalkozások (“Kiadó”) szellemi tulajdona.

A Kiadó fenntart minden, a Weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását a nemzetközi és a magyar törvények védik.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

A Weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Weboldal teljes egészében, a reklámokkal, és a hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

Tilos továbbá a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Portálról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

a) nem módosítja az eredeti információt,

b) a Portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A Weboldal domain neve szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek a Weboldal  felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Kiadó a Weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Kiadóhoz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Kiadó – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.

A Kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.