2020. május 16. szombat, Botond, Mózes

Zöld Pardon Zöldkártya – A Zöld Pardon ifjúságvédelmi programja

2008. július 25.  

A kártyaprogram lényege, hogy a 14 év alattiak csak szülői felügyelettel, míg a 14 és 18 év közötti fiatalok csak a Zöldkártyával látogathatják a Zöld Pardont.

Ez a mágneskártya progresszív eszköze a fiatalok biztonságos szórakozásának. A kártyához jutás feltétele a szülők előzetes írásos jóváhagyása. Ennek a kártyának a birtokában a kiskorúak bármikor bejöhetnek a szórakozóhelyre este 22:00-ig, és utána zárásig maradhatnak is. A be- és kilépések alkalmával azonban minden alkalommal be, illetve ki kell jelentkezniük a Zöldkártyával.

A be- és kilépések tényét a szülők internetes oldalunkon keresztül, jelszó megadása után folyamatosan, percre pontosan követhetik. A szülőnek, ha úgy gondolja, bármikor lehetősége van ezen az oldalon keresztül szüneteltetni, visszavonni engedélyét.

A Zöld Pardon a Zöldkártya program elindításával kompromisszumos megoldást kínál az aggódó szülők és gyermekeik között azzal, hogy mindkét fél elvárásainak megfelel, így modern útja a biztonságos szórakozásnak.

A Zöld Pardon tervei szerint ezzel a programmal kevesebb lesz a szülő tudta nélkül szórakozó kiskorú éjszakáként. Ezzel nem csak ők lesznek nagyobb biztonságban, hanem csökken a vandalizmus, és a szemetelés is a környéken, illetve kisebb eséllyel válnak a kiskorúak éjszakai bűncselekmény áldozatává az utcákon.

A Zöldkártya program tehát lehetőséget teremt arra, hogy a kiskorúak is jó színvonalon szórakozhassanak, ugyanakkor szüleik számára garanciát jelent, hogy valóban ott is vannak, ahol mondták.

Zöld Pardon Zöldkártya Program

A Zöld Pardon szerepe a fiatalok szociális fejlődésében

A Zöld Pardon szerepe a fiatalok életében mind közösségi, mind kulturális szempontból igen jelentős.

Olyan életszakaszban érkeznek ide, amikor egyrészt közösséget keresnek – az ember fejlődése kapcsolati hálóban történik, ilyenkor tanulja meg megismerni önmagát és környezetét, az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedési módokat.

A Zöld Pardon a mai fiatalok fontos találkozóhelye, a nagy egészben rengeteg különböző kulturális és szociális hátterű fiatal jár ide, hogy hozzá hasonlóakkal tölthesse az időt. Itt közösséget találnak, megismerhetik a hozzájuk hasonlókat, vagy éppen a tőlük különbözőeket.

Másrészt ekkor alakulnak ki kulturális szokásaik, ekkor tanulják meg a zene fontosságát, egymástól, illetve a náluk pár évvel idősebb társaiktól tanulják meg a koncertre járás mintáját. Felméréseink szerint a budapesti fiatalok 70-75%-a a Zöld Pardonban lát és hall először élő koncertet. Programunkat épp ezért igyekszünk műfajilag színesen (a népszerű rock- és elektronikus tánczene mellett teret adunk jazz, blues és népzenei produkcióknak is), tartalmilag igényesen összeállítani.

Zöldkártya Program

A Zöld Pardon társadalmi felelősségvállalásának jegyében közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint környezetvédelmi programot indított, amit most ifjúságvédelmi, illetve nevelési intézkedésekkel kíván kiegészíteni.

A legtöbb 18 év alatti fiatal nehéz helyzetben van Budapesten, ha valahova el szeretne menni barátaival szórakozni. Először vagy az aggódó szülők tiltásával találkozik, vagy ha engedékenyebb családban él, akkor a következő akadályt maga a szórakozóhelyre történő belépés jelentheti.

Mivel nincs semmiféle szabályozás a kiskorúak éjszakai kimenőjét illetően, a szórakozóhelyek nagy része inkább kitért a probléma megoldása elől. Továbbá sajnos a szülőtől sem várható el, hogy minden esetben elkísérje gyermekét az adott helyre és egész este felügyelje őt. A Zöld Pardon erre a kérdéskörre keresett megoldást, amikor kidolgozta ifjúságvédelmi koncepcióját.

A Zöld Pardon gondozásában megszületett Zöldkártya program egy modern útja annak, hogyan teremtsünk konszenzust a két fél – szülő és gyermek – elvárásai között. A szülő számára a legfontosabb, hogy gyermekét biztonságban tudhassa egy olyan helyen, ahol figyelembe veszik kiskorúságát, nem teszik ki olyan veszélyeknek, mint a szeszesital-, vagy dohányáru-vásárlás és egyéb olyan körülményeknek, amik negatívan befolyásolják fizikai és szellemi épségét.

A legjobb megoldást a szülői felügyelet jelenti, azonban ez nem minden esetben valósítható meg, ráadásul a fiatalok közösségi integrációját is nagyban akadályozza.

Fontosnak tartjuk, hogy a 18 év alatti fiatalok elsajátítsanak egy olyan mintát, mely egyben kulturált és felelősségteljes szórakozásra neveli a szóban forgó generációt.

A Zöldkártya Program lehetőséget ad a szülőknek, hogy eldöntse, engedélyezi-e gyermeke számára, hogy egyedül is látogathassa a Zöld Pardont. Cserébe a www.zp.hu felületén kialakított oldalon nyomon követheti a kiskamasz itt tartózkodását.

A Zöldkártya előnyei

A Zöldkártya Program előnyeit a fenti sorok tükrében három aspektusból is megközelíthetjük. Szülői, ifjúsági és társadalmi oldalról.

Természetes, hogy egy szülő számára a legfontosabb, hogy gyermekét mindenkor, minden körülmény között biztonságban tudhassa. A vonatkozó jogszabályok értelmében 18 év alatti személyt alkoholos itallal és dohányáruval nem szolgálunk ki, valamint külső és belső megfigyelőrendszerünkkel folyamatosan megfigyeljük a területünkön és a közvetlen környékünkön történő eseményeket. A Zöldkártya azonban ezeken felül még egy szülői oldalról nézve nagyon fontos tényezővel egészíti ki ifjúságvédelmi intézkedéseink sorát; az ellenőrizhetőséggel.

Internetes oldalunkon minden nyilatkozatot aláírt szülő kártyaszám és jelszó segítségével utánanézhet gyermeke be-, valamint kilépésének, ezáltal bizonyosságot nyer, hogy a kiskorú az adott pillanatban a Zöld Pardon területén tartózkodik-e.

A szülői oldal előnyei az ifjúság számára is több kedvezményt eredményeznek majd. A gyerekek sokkal kevesebb ellenállásba ütköznek majd otthon, ha szeretnének eljutni hozzánk, mivel ellenőrizhetőségük miatt nyugodtabb szívvel engedik el őket este.

A fenti két oldal előnyeivel szemben a társadalom majd csak hosszabb idő után fogja tapasztalni ennek a kezdeményezésnek az előnyeit. A program egyik célja, hogy segítsen egy olyan generáció felnevelésében, mely a jelenleginél nagyobb felelősségvállalással rendelkezik, valamint ennek fényében egy kulturáltabb szórakozási mintát sajátít el.

A Zöldkártya regisztráció

18 éven aluliak, 2008. 07. 20-tól a következőképpen látogathatják a Zöld Pardont:

Zöld Pardon éjszakai látogatása 14 év alatt:

Este 10-ig, csak és kizárólag szülői felügyelettel, vagy hivatalos gyámmal látogathatják a Zöld Pardont. (A szülő és hivatalos gyám esetében feltétel, hogy igazolni tudja iratokkal, hogy valóban törvényes szülő, vagy gyám.)

A Zöld Pardon éjszakai látogatása 14 -18 év között két módon lehetséges:

 1. Csak és kizárólag szülői felügyelettel, vagy hivatalos gyámmal látogathatják a Zöld Pardont. (A szülő és hivatalos gyám esetében feltétel, hogy igazolni tudja iratokkal, hogy valóban törvényes szülő, vagy gyám.)

  vagy

 1. Előzetes regisztráció után, ZÖLDKÁRTYÁVAL (mágnescsíkkal ellátott, sorszámozott beléptetővel) jöhetnek a ZP területére. (A kiskorú 22 óráig léphet a ZP területére és zárásig bent is tartózkodhat.)

A regisztráció menete:

– Regisztráció a Zöld Pardonban július 30-ig: a hét minden napján reggel 10-től, 21:30-ig, augusztus 1-től: hétköznap 10 és 16 óra között.

– A szülő, vagy hivatalos gyám az ifjú zöld pardonos vendéggel közösen tölti ki a regisztrációs lapot a helyszínen.  A regisztrációhoz csatolni kell a szülő/gyám és a kiskorú látogató személyi igazolványának másolatát.

– Kiskorú vendégünkről fotót készítünk. A kép a kártya lehúzásakor jelenik meg a bejáratnál egy monitoron, hogy a biztonsági őrök azonosítani tudják vendégünket.

– A sikeres regisztráció után a kiskorú megkapja mágneskártyás belépőjét, amivel 22 óráig beléphet és zárásig bent is tartózkodhat a Zöld Pardonban.

– A kártya kiváltásának egyszeri regisztrációs díja 1000 Ft.

A kártyahasználat szabályai:

– A kártyával való be- és kilépés csak a Zöld Pardon alsó bejáratánál lehetséges.

– Ifjú látogatónk a Zöld Pardon alsó kapujánál jelentkezik be, a kártya lehúzásával.

– A monitoron megjelenő fotó alapján a biztonsági őr beazonosítja kiskorú vendégünket.

– Távozáskor a kiskorú látogató a kártya lehúzásával kijelentkezik.

Kártyabevonás lehetséges esetei:

– A regisztrációt a szülő kérésére bármikor visszavonhatjuk.

– A Zöld Pardonból való kilépéskor a kijelentkezés elmulasztása.

– A kártyával történő bárminemű visszaélés esetén.

(A visszavont kártyák újraaktiválásának díja 800 Ft.)

Ellenőrzés webes felületen:

A zöldkártyások számára készített webes felületen (www.zp.hu/holagyerek) a nyilatkozatot aláírt szülők kártyaszám és jelszó segítségével megnézhetik, hogy éppen gyermekük a Zöld Pardonban tartózkodik-e.

ZÖLDKÁRTYA TÁVOLI REGISZTRÁCIÓ

A Zöldkártya távoli regisztrációval azok számára szeretnénk elérhetővé tenni a szolgáltatást, akik nem Budapesten laknak, így különösen nagy nehézséget okozna szüleik számára a helyszíni regisztráció.

A távoli regisztráció menete:

– Regisztráció a Zöld Pardonban július 30-ig: a hét minden napján reggel 10-től, 18:00-ig, augusztus 1-től: hétköznap 10 és 16 óra között.

– A regisztrációs lapot a kiskorú Zöld Pardonos vendég tölti ki a helyszínen.  A regisztrációhoz csatolni kell a szülő/gyám és a kiskorú látogató érvényes személyazonosságot igazoló fényképes okiratának (személyi igazolvány, útlevél, plasztikkártyás jogosítvány) másolatát. A fénymásolaton szerepelnie kell a törvényes szülő, vagy gyám dátumozott, saját kezű aláírásának, valamint az alábbi mondatnak: „Beleegyezem, hogy a Zöld Pardon Kft. saját, valamint törvényes gyermekem/gyámom személyazonosságát igazoló fényképes okiratáról készült fénymásolatot az adatlappal együtt tárolja.”

– Kiskorú vendégünkről fotót készítünk. A kép a kártya lehúzásakor jelenik meg a bejáratnál egy monitoron, hogy a biztonsági őrök azonosítani tudják vendégünket.

– A kitöltött távoli regisztrációs lapot postai úton saját kézbe juttatjuk el a lapon feltüntetett szülőnek /törvényes gyámnak, aki saját, valamint két tanú aláírásával hitelesíti azt. A szülő által aláírt távoli regisztrációs lapot a kiskorú Zöld Pardonosnak 1 hónapon belül a következő látogatása alkalmával kell személyesen visszahoznia a helyszínre, ahol ennek ellenében átveheti Zöldkártyáját.

Amennyiben 1 hónap múlva nem kapjuk vissza a hitelesített dokumentumot, a kártyát érvénytelenítjük.

– A kézhez kapott adatlapon a szülő megadhat egy 6 és 10 karakterszám közötti jelszót, mellyel a Zöldkártyások számára készített webes felületen (www.zp.hu/holagyerek) a nyilatkozatot aláírt szülők kártyaszám és jelszó segítségével megnézhetik, hogy éppen gyermekük a Zöld Pardonban tartózkodik-e, valamint bármikor érvényteleníthetik a kártyát. A kártya újraaktiválási díja 1400 Ft.

A jelszó csak ékezet nélküli betűket és számokat tartalmazhat, valamint különbséget teszünk kis- és nagybetű között.

– A kapott kártyával a kiskorú a regisztráció napján bent maradhat a Zöld Pardon területén, azonban legközelebb csak abban az esetben léphet be kártyájával, ha a szülő, vagy törvényes gyám által hitelesített adatlapot visszahozta.

– A hitelesített dokumentum leadását követően a kiskorú kártyájával a helyszíni regisztrációhoz hasonlóan már bármikor beléphet 22 óráig és zárásig bent is tartózkodhat a Zöld Pardonban.

– A kártya kiváltásának egyszeri emeltdíjas regisztrációs költsége 1800Ft, melyet a kártyaigénylő kiskorú a helyszínen a kártya kézhezvételekor fizet ki. A díj tartalmazza a kártyakiállítás, az adminisztráció és a postai levélküldemény saját kézbe történő szolgáltatásának költségeit.

– A távoli regisztráció egyszeri lehetőség. Amennyiben 1 hónap múlva sem kapjuk vissza a hitelesített dokumentumot, érvénytelenítjük a kártyát és a későbbiekben nincs lehetőség a folyamat megismétlésére.

– Amennyiben a törvényes szülő/gyám egyszer már hitelesítette a dokumentumot, a kártya újraaktiválható a távoli regisztrációs folyamat megismétlésével, és 1400 Ft-os ismételt regisztrációs díj kifizetésével.

Zöld Pardon – „a leghosszabb nyári fesztivál”

A Zöld Pardont különböző zenei kultúrák, az eltérő stílust kedvelő emberek találkozása teszi egyedülállóvá, és így teljesen egyedi módon színesíti Budapest kulturális életét, immár 10 éve. Minden nyári este ez a talpalatnyi Zöld egy sodró, sokszínű világgá változik. A jobbnál jobb zenék, és a legkülönbözőbb stílusok képviselői özönlik el koncertkezdésre a teret, a padokat.

Az elmúlt időszak azt igazolta, hogy akkor is kellünk, ha változnak a divatok és elmúlnak az egynapos sikerek. A ZP szereti az állandóságot, már ha a sikert szabad így mérni és megelőlegezni. Mi mindent elkövetünk a jó hangulatért, a minőség megőrzéséért. Folyamatosan emeljük a színvonalat, a hangtechnikáét éppúgy, mint a látványét vagy a kiszolgálásét, mert cél, hogy kellemes téma legyünk mindenhol, a televíziók műsoraiban és a közbeszédben, a pletykalapokban és a rádiókban, a füvön és a betonon, a gimnáziumokban, az egyetemeken és a másnapi üzleti reggeliken, farmerben és Hugo Boss-ban egyaránt.

Mára a Zöld Pardon igazi multikulturális hellyé vált, mely nem csak piacvezető, de a budapesti kulturális élet egyik meghatározó szereplője. Több mint ötezren olvassák naponta honlapunkat, és közel negyvenezren vették fel velünk a kapcsolatot az interneten.

A Zöld Pardon működésével elősegíti az ifjúság kultúrájának formálását, műveltségének fejlesztését, kulturált körülmények közötti szórakoztatását, valamint elősegíti közösségi szocializációját. Színvonalas programjaival hozzájárul a fiatalok és felnőttek szabadidős szokásainak alakításához, annak hasznos és tartalmas eltöltéséhez. Helyet biztosít irodalmi felolvasóesteknek, kiállításoknak, művészeti alkotóközösségeknek, rendezvényeknek, valamint aktívan tesz saját környezetének tisztaságáért és biztonságáért.

Együttműködésben a civil kezdeményezésekkel:

A Zöld Pardon működése óta keresi azokat a jó ügyeket, melyeket eszköz-rendszerével, erőforrásaival segíteni tud, növelve ezzel a társadalmi összhasznot, legyen az akár kulturális szociális vagy egészségmegőrző. A teljesség igénye nélkül a Magyar Védőnők Egyesületével, az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Egyesületével, és a Félúton drog prevenciós alapítvánnyal mind olyan közös programot sikerült véghezvinnünk, melyekre büszkék vagyunk. Állandó vendégünk a „Jófej” promóció, mely az ittas vezetés ellen kampányol.

Zöld Pardon Gyermeknap

Your browser may not support display of this image.

Május 25-én a Zöld Pardon az SOS-Gyermekfaluval együttműködésben gyereknapot szervezett a legkisebbeknek. Az ingyenes rendezvényen kalandos játékokkal, ügyességi vetélkedővel, Szalóki Ági gyermekműsorával és sok-sok érdekességgel várta a gyerekeket. A rendezvényen közreműködőként jelent meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság, akik játékos módon igyekeztek biztonságos közlekedésre tanítani a legkisebbeket. Természetesen a szülők is találhattak kikapcsolódást ezen a napon, valamint beszélgethettek gyereknevelési, és egészségmegőrzési kérdésekről is szakemberekkel.

Az esemény képeit a www.zp.hu/gyermeknap oldal galériájában Ön is megtekintheti.

További Információ

Zöld Pardon Kft.

Cím: Budapest, 1117., Goldmann György tér, déli oldal

E-mail: zoldkartya@zp.hu

(forrás: Zöld Pardon)Hozzászólások

One Response to “Zöld Pardon Zöldkártya – A Zöld Pardon ifjúságvédelmi programja”
 1. XY szerint:

  Hogy mit szólok hozzá?

  Mitagadás vannak előnyei ennek a rendszernek, de nem szabad elmenni a hátrányok felett sem, amelyek közül néhány sérti az emberi szabadságjogokat.

  Ilyen idézem: “A Zöld Pardon éjszakai látogatása 14 -18 év között két módon lehetséges:
  Csak és kizárólag szülői felügyelettel, vagy hivatalos gyámmal látogathatják a Zöld Pardont. (A szülő és hivatalos gyám esetében feltétel, hogy igazolni tudja iratokkal, hogy valóban törvényes szülő, vagy gyám.)”

  Tegyük fel van egy 1 hónap híján 18 éves lány, aki 20 éves párjával szeretne elmenni egy igényes hazai előadó koncertjére.
  A két fiatal nem azért megy a koncertre hogy ott részegre igyák magukat vagy egyéb káros szenvedélynek hódoljanak, hanem azért, hogy élvezzék az élő zene szépségét.
  A lány erre az igen csekély időre, erre az egy koncertre minek váltson ki egy olyan kártyát amit úgy sem fog a későbbiekben használni.
  Hiába van vele a 20 éves fiú a securitys a lányt nem akarja beengedni mert az se nem szülő se nem gyám.
  Miért kell valakit 1 hónap miatt fogyatékosként kezelni és nyilvánosan mások előtt megalázni erre szeretnék választ kapni miért kell egy felelősségteljes fiatalt egy felelőtlen kamasszal összehasonlítani.

  A következő hátrány idézem: “A kártyával való be- és kilépés csak a Zöld Pardon alsó bejáratánál lehetséges”

  Ez olyan hátrányos megkülönböztetés szagú, azért mert fiatalabb azért csak ott léphet be, mintha kevesebb lenne mint a többi ember.
  Ez amellett hogy a fiatal látogató számára igen megalázó dolog (erről Jackie Chan egyik filmjének a Részeges karatemesternek az egyik jelenete jut az eszembe, ahol a főhőst legyőzte az egyik ellenfele aki azt mondja neki: “Kússz át a lábaim között mint egy rühes kutya!”)alapvető emberi jogot sért. Attól hogy fiatalabb még nem kell hátrányosan megkülönböztetni senkit.

  A következő hátrány idézem: “Ellenőrzés webes felületen:

  A zöldkártyások számára készített webes felületen (www.zp.hu/holagyerek) a nyilatkozatot aláírt szülők kártyaszám és jelszó segítségével megnézhetik, hogy éppen gyermekük a Zöld Pardonban tartózkodik-e.”

  Ha valaki nem bízik meg a saját gyerekében akkor az egészet megette a fene.
  Ennél a valóságshow-s módszereknél, egyszerűbb lenne egy chipet beültetni a “gyerekbe” vagy kamerát szerelni rá de legjobb magánnyomozóval figyeltetni.
  Ez is sérti a kulturált és felelősségteljes fiatalok szabadságjogait.

  Röviden ennyi lenne a véleményem a Zöldkártyának nevezett beléptető rendszerrel kapcsolatban ami éppen a tisztességesen és kultúráltan szórakozó fiatalokat bünteti. Még igencsak finomítani kéne ezen a rendszeren.
  Remélem nemcsak én látom így?